מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

שינוי בקווי הלילה 18 ו-19 בגלל עבודות במחלף פולג

בעקבות העבודות במחלף פולג יוסט מסלול הקווים 18 ו-19 ממחלף פולג למסלולים חלופיים.

החסימה והסטת התנועה תהיה בין השעות 22:00 בלילה עד 5:00 בבוקר, מ-24.7 ועד להודעה חדשה

עדכונים