מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

שינויים בקווי השירות בנתניה בין 9-12.7.2022

בין 9 ל-12 ביולי צפויים שינויים בלוח הזמנים של שירות התחבורה הציבורית בשל חג הקורבן – עיד אל אדחא.
אנחנו ממליצים להתעדכן בלוח הזמנים שנגיש באתר המידע של משרד התחבורה או בממשק תכנון נסיעה.

עדכונים