מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

עדכונים ושינויים

שינוי מסלול בקווים 4 - 14 בשל מסיבת הקיץ נתניה

עודכן:
29.06.22
18:00

לאור מסיבת הקיץ שתיערך ביום רביעי, 29.6.2022, בכיכר העצמאות בנתניה, ייסגר לתנועה רחוב דוד המלך במקטע שבין רחוב ביאליק לרחוב כיכר העצמאות.

הסגירה תהיה בין השעות 18:00 עד 24:00 ומסלול הקווים 4 ו-14, בשני הכיוונים, הוסט בשעות אלו, בשל ההאטה הצפויה בתנועה ברחובות הצמודים למתחם המסיבה.

קו 4 ייסע בהתאם למסלול הרגיל עד רחוב ז'בוטינסקי ואז יבצע עיקוף ממזרח דרך שדרות ירושלים, שדרות בנימין, הרחובות ברנר, אנדריוס ושלמה המלך, וישוב למסלול הרגיל.

בשל העיקוף יתבטלו התחנות: 39248 אוסישקין/שד' ירושלים, 39249 אוסישקין/ראשון לציון, 39251 דוד המלך/סטודיו ו- 39255דוד המלך/שד' ניצה.

 

קו 14 ייסע בהתאם למסלול הרגיל עד רחוב ז'בוטינסקי ויסיים את נסיעתו בתחנה 39214 - ז'בוטינסקי/קרליבך.

בשל השינוי יתבטלו התחנות: 39248 אוסישקין/שד' ירושלים, 39249 אוסישקין/ראשון לציון ו-39251 דוד המלך/סטודיו.

עדכונים