מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

24/05/2022
לקו זה קיימת חלופה מת. מרכזית נתניה
    • 18:03
    • 19:00
    • 20:00
עדכונים