מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

16/08/2022
לקו זה קיימת חלופה משמחה ארליך/שדרות בן גוריון
עדכונים