מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

29/06/2022
לקו זה קיימת חלופה משדרות בנימין/שער הגיא לקו זה קיימת חלופה מבית ספר ש''י עגנון/שמעון בר יוח
    • 10:30
    • 12:30
    • 13:30
    • 14:45
עדכונים